Veselības aprūpe mājās

Mūsu misija

Mēs esam uz pacientu vajadzībām orientēta mūsdienu prasībām atbilstoša ambulatorā ārstniecības iestāde, kas sniedz veselības aprūpi mājās

Tā ir medicīniska aprūpe, kas ietver noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā.

Veselības aprūpe mājās paredzēta:
— pacientiem, kuriem nepieciešama medicīniskā aprūpe, bet medicīnisku indikāciju dēļ tie nespēj ierasties ārstniecības iestādē un nav pakļauti hospitalizācijai;
— pacientiem, kuriem pēc stacionārās ārstēšanas nepieciešama profesionālā medicīniskā aprūpe mājās. Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs.

Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz tikai tās ārstniecības iestādes, kam noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par veselības aprūpes pakalpojuma – veselības aprūpe mājās – sniegšanu.Paciemtam šis pakalpojums ir bezmaksas.

NB! Veselības aprūpi mājās persona saņem, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums vai ārstniecības iestādes nosūtījums pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra.

Veselības aprūpe mājās ietver šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

Dzīves nozīmīgu funkciju monitorings un novērtēšana
ķermeņa temperatūra, arteriālais spiediens, elpošanas biežums, sataturēšana, sirds samazinājumu biežums, diurēze
Injekcijas
Medikamentu ievadīšanu
Pārsiešanas
Pārsiešanas
Ādas bojājuma aprūpi
Urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi
mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru vienam pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes (izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru valsts apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam)
Enterālu barošanu caur zondi
Brūču ārstēšana un kopšana
cukura līmeņa noteikšana asinīs ar glikometru
Un citi pakalpojumi

Pakalpojumu sniegšanas teritorijas:

Zemgales reģionā:

Bauskas un Jelgavas novadi

Vidzemes reģionā:

Alūksnes un Smiltenes novadi

TNP Konsultatsioonid

Daugavgrīvas iela 112, Riga, LV-1055

tnp.konsultatsioonid.lv@gmail.com

Mēs esam uz pacientu vajadzībām orientēta mūsdienu prasībām atbilstoša ambulatorā ārstniecības iestāde, kas sniedz veselības aprūpi mājās